دانلود کتاب مفاهیم و تعریف بانکهای اطلاعاتی رابطه ای

توضیحات : قسمتی از مطالب این کتاب شامل تعریف مفاهیم موجودیت، کلید، کلید اصلی، وابستگی تابع، ارتباط بین جداول، نرمال سازی بانکهای اطلاعاتی، تشریح انواع فرمهای نرمال سازی، طراحی بانکهای اطلاعاتی و غیره … میگردد.

 

download دانلود کتاب مفاهیم و تعریف بانکهای اطلاعاتی رابطه ای

/ 0 نظر / 19 بازدید